TERAV KERA OÜ | Sarapuu 2, Tartu 50705 | tel. 555 481 55 | e-post: jane@teravkera.ee
                                                                                                               2009 mrnd
hoonete projekteerimine;
üld- ja detailplaneeringud;
kujundus- ja haljastusprojektid :


projektide visualiseerimine;
projekteerimise ja planeerimisega seotud teenused;
planeeringu- ning aiakujundusalane nõustamine, konsultatsioonid;
hoonete mõõdistusprojektid; inventariseerimine;
jooniste trükiteenused (A4-A1 formaat).

        Koostöös asjalike partneritega pakume terviklahenduste
        eesmärgil ka järgmiseid teenuseid:

geodeetilised mõõdistustööd
maakorraldustööd
keskkonnamõjude hindamine
teeprojektid
vee- ja kanalisatsiooniprojektid
elektriprojektid

Majandustegevuse registri nr EEP001277

TERAV KERA OÜ
Teenused
parkide,
avalike haljasalade,
korterelamute haljasalade,
tööstushooneid ümbritsevate alade,
mänguväljakute,
külakeskuste,
aedade,
kalmude kujundamine;